Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 18.04.2018

Dziś w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się narada służb z udziałem m.in. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Heleny Michalak, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marka Jasińskiego, Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka oraz Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adamem Czajką. Szef świętokrzyskich policjantów omówił m.in. stan bezpieczeństwa w naszym regionie, przytoczył realizację założeń programu modernizacji oraz wskazał zalety funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Przed godziną 14:00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach dobyło się spotkanie z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. W naradzie służb wzięła udział kadra kierownicza garnizonu świętokrzyskiego Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego. Kolejno Wojewoda Świętokrzyski przywitała wszystkich uczestników narady i oficjalnie ją rozpoczęła. Następnie Minister Joachim Brudziński w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo, o które każdego dnia dbają funkcjonariusze służb mundurowych. Przypomniał, że dobrze wyposażone służby muszą też być należycie opłacane. Minister wskazał, iż od 1 maja, wielu funkcjonariuszy, tych najmniej zarabiających i nowo przyjętych do służby, otrzyma podwyżki wynagrodzeń. Obecnie trwa proces stopniowego podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w formacjach podległych MSWiA. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła 1 stycznia 2017 roku. Od 1 maja bieżącego roku kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tysięcy policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb zaplanowano od 1 stycznia 2019 roku. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 roku, a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 złotych.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak omówił sprawy kadrowe i strukturę garnizonu. Przedstawiał poziom bezpieczeństwa i wskazał na liczby wszczętych postepowań i ich wykrywalność wynoszącą blisko 80 %, co daje najlepszy wynik w kraju. Komendant wskazał również, że policjanci garnizonu świętokrzyskiego w 2017 roku zabezpieczył łącznie ponad 137 kilogramów narkotyków oraz podczas prowadzonych postepowań zabezpieczyli u podejrzanych mienie o wartości ponad 15 milionów złotych.

W wypowiedzi insp. Dariusza Augustyniaka zostało podkreślone, iż każdego dnia 2017 roku w garnizonie świętokrzyskim do służby patrolowej było kierowanych 437 policjantów prewencji i 130 funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy podejmowali średnio 649 interwencji na dobę. Dzięki   zaangażowaniu stróżów prawa, każdego dnia minionego roku było zatrzymywanych na gorącym uczynku 9 sprawców przestępstw, stawiano zarzuty 23 podejrzanym, wykrywano 46 przestępstw, ujawniono 695 wykroczeń, przeprowadzono 1456 badań stanów trzeźwości kierujących, zatrzymywano 11 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownice auta pomimo wcześniej wypitego alkoholu oraz zatrzymywano 11 praw jazdy kierującym, którzy w obszarze zabudowanym przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.

Insp. Dariusz Augustyniak podkreślił realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych opracowanego w MSWiA. Wskazał, że ze środków programu sfinansowano inwestycje budowlane, zakupiono specjalistyczny sprzęt i samochody. Dodatkowo komendant odniósł się do zalet wynikających z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówił najczęściej wskazywane nieprawidłowości przez mieszkańców naszego województwa. Szef świętokrzyskich policjantów zaakcentował również plany na 2018 rok, które przewidują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz utrzymanie bardzo wysokiego poziomu zwalczania przestępczości.  

Na koniec Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podziękowała wszystkim funkcjonariuszom za bardzo wysoki poziom współpracy służb garnizonu świętokrzyskiego na rzecz utrzymania poziomu bezpieczeństwa.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji