Targi Pracy i Praktyk z policyjnym akcentem - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Targi Pracy i Praktyk z policyjnym akcentem

Data publikacji 13.03.2018

Świętokrzyscy policjanci uczestniczyli w Studenckich Targach Pracy i Praktyk, które odbyły się w budynku Politechniki Świętokrzyskiej. Odwiedzający zapoznali się z aktualną procedurą doboru do służby w Policji oraz dowiedzieli się, co największa mundurowa formacja w Polsce ma do zaoferowania swoim kandydatom.

Dziś na terenie Politechniki Świętokrzyskiej odbyły się Studenckie Targi Pracy i Praktyk. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji oraz firm, którzy informowali o możliwościach podjęcia pracy w zawodach, które reprezentują. Wśród kilkudziesięciu wystawców nie zabrakło również świętokrzyskich policjantów, tj. funkcjonariuszy z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Zainteresowani uzyskali od nich informacje, jak obecnie wygląda procedura przyjęcia do służby w Policji, jakie wymagania musi spełnić osoba, która chce wstąpić w jej szeregi oraz jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne. Funkcjonariusze informowali również o szczegółach podstawowego szkolenia zawodowego, które musi odbyć każdy nowoprzyjęty policjant oraz o zadaniach wykonywanych przez stróżów prawa różnych pionów.       

Przypominamy.

Każdy, kto chce związać swoją przyszłość zawodową z policyjnym mundurem, musi spełnić następujące warunki:

- posiadać polskie obywatelstwo,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach