Rozmawiali o przemocy - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o przemocy

Data publikacji 13.03.2018

Wczoraj policjanci z jędrzejowskiej komendy odwiedzili siódmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 5. Tematem prelekcji była przemoc w aspekcie szkolnym i rówieśniczym.

Wczoraj mundurowi spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie. Funkcjonariusze zapoznali siódmoklasistów z rodzajami przemocy oraz jej przejawami i formami. Szczególną uwagę młodych ludzi stróże prawa zwrócili na cyberprzemoc. Policjanci podkreślali również, iż sprawcy takich zachowań ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje czyny. Spotkanie było również okazją do porozmawiania o bezpieczeństwie pieszych uczestników ruchu drogowego. 

Opr: MK

Źródło: KPP Jędrzejów

  • Spotkanie z siódmoklasistami #1
  • Spotkanie z siódmoklasistami #2