Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Świętokrzyscy policjanci włączyli się w akcję „spoKREWnieni służbą” - film

Data publikacji 02.03.2018

Dziś świętokrzyscy policjanci włączyli się w II edycję ogólnopolskiej akcji „spoKREWnieni służbą”, podczas której kilkudziesięciu mundurowych oddając krew, podzieliło się cząstką siebie z potrzebującymi. Przedsięwzięcie to ma szczególny charakter ponieważ zostało objęte patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

„spoKREWnieni służbą”- ta ogólnopolska akcja została zorganizowana w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, ale także aby zwrócić uwagę na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz zachęcić kolejne osoby do oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących. Świętokrzyscy policjanci poprzez udział i organizację zbiórek krwi chcą zaakcentować to, że są gotowi ratować życie nie tylko poprzez codzienną służbę, ale także oddając honorowo krew, do czego wszystkich zachęcają.

Tegoroczna akcja została zorganizowana w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kiecach, gdzie przedstawiciele wszystkich służb mundurowych oraz pracownicy cywilni od godziny 8:30 oddawali krew. W tzw. „Okraglaku” pracownicy Regionalnego Centrum Krowiasta i Krwiolecznictwa w Kielcach przygotowali kilka stanowisk, gdzie wszyscy chętni mieli możliwość podzielenia się cząstką siebie. Tak też zrobili świętokrzyscy policjanci. Łącznie w tą ogólnopolską akcję włączyło się kilkudziesięciu funkcjonariuszy m.in. z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, a także Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Kielcach.

Jest to przykład na to, że w każdej sytuacji można liczyć na świętokrzyskich mundurowych. Każdego dnia reagują oni nie tylko w sytuacjach kiedy widzą na własne oczy niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu lub życiu ludzi. Angażują się także w przypadku apeli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Mundurowi oddają krew z chęci niesienia pomocy. Poczucie, że można dzięki temu uratować komuś życie jest największą satysfakcją. W trakcie dwuletniej działalności klubu HDK 23 Świętokrzyska Policja, w której jest zrzeszonych ponad 500 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych łącznie oddano 200 litrów krwi.  

II edycja akcji „spoKREWnieni służbą” została objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

Ładowanie odtwarzacza...