Bo liczą się umiejętności - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bo liczą się umiejętności

Data publikacji 02.02.2018

Dziś zakończyło się dwudniowe szkolenie, zorganizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach dla instruktorów strzelań garnizonu świętokrzyskiego. Blisko 30 mundurowych doskonaliło swoje umiejętności m.in z zakresu udzielenia pierwszej pomocy oraz posługiwania się różnymi jednostkami broni w oparciu o metodykę nauczania.

Wczoraj przed godzina 8:00 na terenie krytej strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach rozpoczęło się dwudniowe szkolenie mające na celu podniesienie umiejętności instruktorów strzelań w zakresie prowadzonych zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego oraz ujednolicenia procesu organizacji, prowadzenia i sprawozdawczości ze strzelań i sprawdzianów strzeleckich w 2018 roku.  W szkoleniu tym wzięło udział łącznie 29 funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Oddziału Prewencji oraz Komend Powiatowych garnizonu świętokrzyskiego.

Pierwszego dnia uczestnikom zorganizowanych warsztatów zostały przypomniane prawne aspekty prowadzenia wyszkolenia strzeleckiego oraz najistotniejsze obowiązujące przepisy. Kolejno policjanci z Zespołu Medycznego OPP w Kielcach omówili tematykę z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia, które następnie mundurowi wykorzystywali w praktycznej części zajęć.  

Drugiego dnia instruktorzy z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach w praktyczny sposób zapoznawali uczestników szkolenia ze specyfiką strzelań statycznych, szybkich, dynamicznych oraz sytuacyjnych. Każdy z tych elementów był poparty metodyką treningu bezstrzałowego, a zakończony pokazem w odniesieniu do strzelań programowych.  Ostatni element warsztatów został przeprowadzony przez funkcjonariusza z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji KWP w Kielcach, który omówił tematykę strzelań z broni długiej.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach