„Porozmawiajmy o AIDS” - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Porozmawiajmy o AIDS”

Data publikacji 06.12.2017

Opatowscy policjanci wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym pn. „Porozmawiajmy o ADIS”, które odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie. Spotkanie miało miejsce w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS.

Dziś w  Zespole Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie odbyło się spotkanie edukacyjne „Porozmawiajmy o AIDS” . W organizowanym przedsięwzięciu wzięli również udział opatowscy policjanci. Policjanci podczas spotkania  omówili aspekty dyskryminacji osób, które wyróżniają się od innych czy to pod względem narodowości, wyznania, czy też choroby. Mundurowi zwrócili również uwagę na występujące wśród ludzi stereotypy, które mogą prowadzić do uprzedzeń i w konsekwencji do naruszenia zasady równego traktowania.

Gościem specjalnym spotkania był Pan Roman Latoszyński konsultant i edukator w zakresie HIV i AIDS, pracownik Punktu Testującego Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z Warszawy. Podczas wykładu przestrzegał młodzież przed podejmowaniem ryzykownych zachowań mogących doprowadzić do zakażenia wirusem HIV. Poruszony został również temat bardzo ważny dla osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, a mianowicie tolerancji ze strony społeczeństwa, której ciągle jest za mało. 

Opr. AF

Źródło: KPP w Opatowie

  • spotkanie z młodzieżą